Adieu God? – Youp van ‘t Hek

Heel aardig en toch ook wel, voor EO-standaarden, moedig programma. Want Tijs van den Brink wordt elke aflevering met ‘feiten’ en ‘argumenten’ om het hoofd gemept: Adieu God?

Youp van ‘t Hek is mijns inziens niet de sterkste gast die Tijs heeft mogen ontvangen. Erik van Muiswinkel doet het wat betreft argumenten en feiten een stuk beter.

This entry was posted in Opinie, Video and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.