De bijbel over versierde bomen

Jeremia 10

1 Hoort het woord, dat de HEERE tot ulieden spreekt, o huis Israëls!

2 Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.

3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl.

4 Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele.

[meer]

Hoe gaan ze dít nu weer uitleggen?!? Is ijdelheid geen zonde?

This entry was posted in Quotes and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.