Zomaar wat gezellige quotes

Numeri 31:17
Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouwen, die door bijligging des mans een man bekend heeft.

Hosea 13:16
Samaria moet boeten, omdat het weerspannig is geweest tegen zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen worden verpletterd hun zwangere vrouwen zullen worden opengereten.

2 Timotheus 2:11
Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn.

Leviticus 20:10
Een man ook, die met iemands huisvrouw overspel zal gedaan hebben, dewijl hij met zijns naasten vrouw overspel gedaan heeft, zal zekerlijk gedood worden, de overspeler en de overspeelster.

Jesaja 13:15-16
Al wie gevonden wordt, zal doorstoken worden, en al wie daarbij gevoegd is, zal door het zwaard vallen.
Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden; hun huizen zullen geplunderd, en hun vrouwen geschonden worden.

Lucas 19:27
Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

Leviticus 20:13
Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!

1 Korinthiƫrs 14:34
Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt.

Exodus 31:15
Zes dagen zal men het werk doen; doch op den zevenden dag is den sabbat der rust, een heiligheid des HEEREN! Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.

Titus 2:9-10
Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende;
Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen Zaligmaker, in alles mogen versieren.

Bovenstaande quotes zijn belangrijk bij het vormen van de juiste moraal.

This entry was posted in Quotes. Bookmark the permalink.

One Response to Zomaar wat gezellige quotes

  1. Kitty says:

    En zolang er mensen zijn die dit soort idioterie omarmen, zal het nooit goed komen in deze wereld. Ikzelf vraag me wel eens af hoe het dan komt dat ik als niet-gelover dit soort rare quotes echt niet nodig heb om verder als normaal en goed mens te leven (in de zin van dat ik simpelweg niemand tot last ben en geen moorden pleeg e.d.; ow: daar wordt soms in de bijbel zelfs tot opgeroepen… tssk). Deze zogenaamde zondes zijn dus ooit bedacht in een wereld waarin men nog meende dat de aarde plat was en gewoon nog erg primitief was en het is dus typisch te noemen dat we – inmiddels – ouder en wijzer (nou ja, dat houden we onszelf graag voor) nog steeds dit soort flauwekul voor zoete koek nemen.

    “Doe wat je wilt, zolang je niemand schaadt” is mijn credo. En als daar zich meer mensen aan zouden houden, ipv dat eeuwige gezemel uit een oer-oud achterhaald sprookjesboek, zou het er vast en zeker een stuk gezelliger uitzien.