Sickesz mag kwakzalver genoemd worden

106-01

De handelwijze van Sickesz is omstreden, met name omdat zij beweert dat zij met deze therapie, waarbij wervels worden rechtgezet, de ontstaansgeschiedenis van ook psychiatrische ziekten zoals autisme en schizofrenie kan verklaren, door daarin ook op jonge leeftijd opgedane schedeltraumata, te betrekken.

In 1976 moest Sickesz vanwege een orthomanuele behandeling voor het medisch tuchtcollege komen, waar haar de straf van berisping werd opgelegd. In hoger beroep werd deze berisping ongedaan gemaakt.

Lees meer op Wikipedia

This entry was posted in Kwakzalverij, Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.