De verklaring van Andries Knevel

2009 na Christus, 200 na Darwin

Ik geloof;

 

1) Vroeger geloofde ik dat de schepping in 6 keer 24 uur had plaastgevonden en was ik creationist. Kort geleden geloofde ik nog in Intelligent Design (ID) maar nu niet meer. Nu geloof ik in evolutie.

 

2) Ik herroep alle mijn eerder uitspraken hierover en erken in het verleden mijn kinderen en kijkers op een dwaal-spoor te hebben gebracht. Ik heb daar spijt van, en ook voor de rol die de Evangelische Omroep hierin in het verleden heeft gespeeld.

 

3) Ik kies voor geloofwaardigheid én geloof. Ik zal daarom open en met ieder in debat gaan, gelovig of ongelovig, op zoek naar de waarheid. en nooit meer in sprookjes of psuedo-wetenschap geloven of deze verkondigen.

 

4) Geloof en Wetenschap sluiten elkaar niet uit, maar blijven elkaar versterken en bevragen. Beiden hebben hun eigen waarheid, zin en geloofwaardig.

 

5) Ik geloof nog steeds, van harte, in God, de schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus als Redder en Heer van deze wereld.

 

Ik geloof,

 

Andries Knevel

 

Hilversum,  21 januari 2009

 

Later in opname door Andries nog toegevoegd:

 

6) Ik vind het zo bijzonder dat er zoveel geleerden zijn die gelovig zijn.

Wat mij betreft een moedige stap van meneer Knevel, indien je zijn positie in ogenschouw neemt. Buiten deze positie; niet meer dan normaal.

This entry was posted in Lezenswaardig. Bookmark the permalink.

Comments are closed.